Cum să folosești resursele?

Această cale vizează diferite profiluri:

  1. Lucrătorii sociali care lucrează pe teren care sunt deja implicați în subiect sau cei noi în acest subiect și care pot întâlni femei care se confruntă cu violența domestică în timpul activității lor. Prin lucrători sociali de teren, înțelegem persoanele care sunt în contact cu femei care se confruntă cu violență domestică în procesul lor de (re)integrare socio- profesională, adică asistenți sociali, persoane care lucrează în organizații de adăpost, ONG-uri, organizații de integrare socio-profesională etc.
  2. Companii care sunt deja conștiente de existența acestei probleme și doresc să meargă mai departe în angajamentul lor sau companii care nu au instrumente la dispoziție și doresc să implice alături de angajații lor. În cadrul companiilor, ne adresăm în mod specific unităților de resurse umane, de incluziune și diversitate și departamentelor de CSR pentru companiile care au acest departament, dar și colegilor care doresc să fie informați și conștientizați despre această problemă.

Scopul este de a garanta revenirea în muncă a femeilor care se confruntă cu violența domestică prin promovarea colaborării între lucrătorii sociali de teren – instruiți să lucreze cu acest public anume – și companii – care au devenit un loc sigur pentru a menține aceste femei în campul muncii.

Violența în familie și nevoia unei rețele și infrastructuri mai bune pentru a îmbunătăți (re)integrarea socio-profesională a femeilor care au suferit acest tip de violență ar trebui să fie o preocupare publică, iar proiectul ACTIV își propune să contribuie la rezolvarea acestei probleme.

Am dezvoltat acest set de instrumente pentru a se baza pe cunoștințele și expertiza lucrătorilor de teren și a companiilor în domeniile violenței domestice și (re)integrarea socio-profesională. Acesta își propune să ghideze lucrătorii sociali din teren și companiile, oferindu-le instrumente pentru a crește gradul de conștientizare și a îmbunătăți implicarea lor în acest domeniu. De asemenea, își propune să creeze sinergii între diferiții actori implicați în proces.

Ghidul oferă recomandări pentru cercetare și practică. Încurajăm lucrătorii sociali din teren și companiile să folosească informațiile din ghid pentru a ajuta femeile victime ale violenței domestice.

Obiectivele principale ale proiectului ACTIV și ale acestui set de instrumente sunt:

  • Pentru a crește sinergiile între părțile interesate și a îmbunătăți colaborările acestora.
  • Să ofere instrumente de învățare pentru a îmbunătăți serviciile oferite de părțile interesate, astfel încât aceștia să poată dezvolta un mediu sigur .
  • Pentru a valorifica cunoștințele și expertiza părților interesate și companiilor prin implicarea acestora în (re)integrarea socio-profesională a femeilor care se confruntă cu violența domestică.

Multe modalități diferite depind de țară, persoană, situație etc. Cu toate acestea, pe baza experienței partenerilor, am identificat cinci provocări principale în procesul de (re)integrare socio-profesională a femeilor care se confruntă cu violența domestică.

Acest set de instrumente va ajuta companiile să înțeleagă mai bine aceste provocări și să se implice în (re)integrarea lor profesională. De asemenea, își propune să ajute ONG-urile, adăposturile și lucrătorii sociali din teren să ofere un sprijin mai bun.

Instrumentul interactiv este construit în cinci pași, fiecare răspunzând unei provocări. Cu toate acestea, nu trebuie urmată ca o cale liniară, dar, în funcție de experiența de viață a fiecărei femei care se confruntă cu violența domestică, traseul poate fi diferit.

Setul de instrumente constă din cinci pași necesari pentru (re)integrarea socio-profesională cu succes a femeilor care au suferit violență domestică. Acești pași au fost definiți pe baza indicatorilor identificați chiar de lucrătorii de teren. Acestea se adresează atât lucrătorilor sociali din teren, cât și companiilor, scopul fiind consolidarea sinergiilor și colaborării dintre acești actori. Resurse dedicate acestor două public-țintă au fost dezvoltate la fiecare etapă.