Resurse

Pe parcursul acestui proiect de doi ani, partenerii vor pune la dispoziție o serie de resurse, cum ar fi:

  • un ghid care evidențiază pașii principali ai reinserției pe piață muncii cu succes pentru femeile care s-au confruntat cu violență domestică.
  • un set de instrumente de învățare pentru organizațiile implicate în procesul de revenire la muncă pentru femeile în cauza.
  • o carte albă adresată factorilor de decizie politică, factorilor de decizie ai companiilor și tuturor organizațiilor care lucrează la acest subiect, cu recomandări pentru îmbunatatirea sprijinului acordat femeilor supraviețuitoare  violenței  domestice, la întoarcerea lor pe piață muncii.
  • o campanie de sensibilizare cu privire la provocările reintegrării socio-profesionale a femeilor afectate de violență domestică.

Aceste resurse vor fi publicate aici și promovate la nivel local de fiecare partener în țară lor și în limba natală.