Ghid care subliniază etapele cheie în procesul de reintegrare profesională 

Obiectivul acestui ghid este de a defini un cadru comun care să includă etapele cheie ale procesului de (re) angajare a femeilor care se confruntă cu violența în familie. Acest lucru ar trebui să faciliteze susținerea coordonată a femeilor în cauză în vederea reintegrării în muncă.

Prin urmare, cercetarea acestui ghid vizează:

  • Identificarea factorilor de risc și de succes ai sprijinului, orientării și procesului de (re) integrare socio-profesională a femeilor victime ale violenței în familie;
  • Sublinierea și exemplificarea acestor indicatori prin practici model și mărturii.

Pentru a culege informații relevante, partenerii proiectului ACTIV din Belgia, Franța, România și Spania au cercetat într-o primă fază cadrele juridice specifice țării și UE. Într-o a doua fază, aceștia colectează chestionare specifice țării, furnizate de structuri de orientare (de exemplu, centre de formare, organisme de lucru etc.), structuri de sprijin (de exemplu, adăposturi, asociații specializate, asociații de consiliere etc.), companii și organizații care au implementat acțiuni de sprijinire a femeilor victime ale violenței domestice.

Aceste informații vor ajuta la definirea indicatorilor de succes și de risc pentru reintegrarea profesională a femeilor care ies din situatii de violență domestică.