Pasul 5: Comunicare și urmărirea procesului de integrare

Nu este vorba doar de facilitarea reîntoarcerii în câmpul muncii a femeilor care se confruntă cu violența domestică, de asemenea, este necesar să le ajutam să-și păstreze locurile de muncă. Violența în familie nu este o chestiune privată. Violența are impact și asupra muncii. În acest sens, companiile pot oferi un loc sigur, unde femeile pot vorbi despre problemele lor și pot găsi resurse.

Proiectul ACTIV își propune să sprijine companiile și să le consolideze implicarea în asigurarea unui mediu primitor pentru angajații care se confruntă cu violența domestică. Dorim să ajutăm companiile să dezvolte un plan de acțiune: comunicarea, formarea angajaților, dezvoltarea unor măsuri precum flexibilitatea geografică și orară sunt practici care pot fi puse în aplicare de companii.

Obiective

Obiectivele principale în această etapă sunt să se asigure că fiecare femeie:

  • A participat la consiliere în carieră sau/și la un curs de formare sau program educațional
  • Să știe să găsească un loc de muncă dacă nu au deja un loc de muncă
  • Să fie sprijinite să își mențină locurile de muncă
  • Cei care nu sunt angajați sau care urmează un program de formare vor primi îndrumări suplimentare pentru a-și îndeplini obiectivele personale.

La sfârșitul pasului 4, femeile pot participa în Grupuri de Sprijin, unde li se oferă ajutor pentru a depăși provocările personale, financiare și profesionale, prin ajutor specializat oferit de un psiholog sau ajutându-se reciproc.

Provocări pentru lucrătorii din teren implicați

Principala provocare pentru lucrătorii din teren este să identifice orice problemă care limitează sau împiedică femeile să își implementeze cu succes planul profesional (nevoi de bază, stima de sine etc.).

Pentru consolidarea rezultatelor obținute pe parcursul reintegrării socio-profesionale, lucrătorii din teren pot continua să comunice regulat cu femeile și să le întâlnească o dată pe lună. Astfel femeile pot fi sfătuite și ajutate să depășească provocările zilnice precum grădinița sau școala pentru copii, găsirea unor noi locuințe sau chiar pentru menținerea sau găsirea unui nou loc de muncă. Ar putea fi necesară coordonarea cu alți lucrători și organizații.

Ruperea tăcerii nu este ușoară, necesită multă forță mentală și suport. Să ai oameni cărora le pasă de tine, care caută ce e mai bun pentru viitorul tău și, de asemenea, vorbesc din experiență, deoarece au trecut prin situații similare, este de neprețuit.

Fundația Ana Bella

Resurse pentru lucrătorii din teren implicați

Formarea unui grup de suport pentru victimile violenței domestice: de ce și cum?

Grupul de sprijin pentru femeile care se confruntă cu violența domestică este o intervenție terapeutică care presupune participarea voluntară și structurată a acestora la dezbaterea și identificarea soluțiilor la anumite probleme comune.

Disponibil aici.

Provocări pentru companii

Parcursul și resursele arată de ce violența domestică face parte din violența de gen. Odată ce compania este conștientă de această problemă, angajatorul trebuie să continue să conștientizeze violența domestică și impactul acesteia asupra locului de muncă pentru a face compania cât mai sigură posibil. E-learning-ul CEASE este disponibil în acest scop

Dar este necesară și includerea luptei împotriva violenței domestice în planurile de egalitate de gen și în politicile interne ale companiei pentru a susține acțiunile implementate.

În cele din urmă, este important pentru companie să se asigure că angajații săi rămân la locul de muncă și se simt bine la locul de muncă, luând măsuri preventive și abordând toate celelalte forme de violență la care pot fi supuși.

Cred că un loc de muncă este important pentru orice persoană responsabilă, dar cred că pentru femeile care provin dintr-un mediu violent este și mai important pentru că este singura soluție pentru a deveni independent financiar, pentru a dezvolta încrederea în propriile forțe și pentru a merge mai departe în ciuda trecutului și a problemelor

A woman confronted with DV

Resurse pentru companii

CEASE e-learning

Conceput pentru a fi scurt și accesibil, acest e-learning își propune să faciliteze pentru oricine să învețe despre violența domestică, impactul acesteia asupra locului de muncă și sfaturi inițiale despre cum să se ocupe de un coleg care se confruntă cu violența domestică. Pentru moment, e- learning-ul este disponibil în franceză, engleză și olandeză.

Disponibil aici (disponibil doar in engleza).

Cum să integrăm violența domestică în acordurile companiilor și politicile globale?

Scopul acestui instrument este de a oferi companiilor informațiile de care au nevoie pentru a integra violența domestică în acordurile companiei, în special prin propunerea unui ghid.

Disponibil aici.