TROBADA A BARCELONA: LA (RE)INSERCIÓ LABORAL DE DONES SUPERVIVENTS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El Hackathon ACTIV a Barcelona va ser organitzat pel soci espanyol CEPS Projectes Socials, amb l´ajuda de LaGroc Solutions i #plantauno, i 23 persones d´una varietat d´organitzacions centrades en la dona van assistir a l´esdeveniment.

Es va organitzar a l’estil World Cafè. Les persones assistents es van dividir en quatre grups, i a cada grup se li va assignar una taula, un color i una lletra. En posar juntes una persona de cada taula i una de l’equip de l’organització, les etiquetes amb noms creaven la paraula ACTIV, amb cada lletra en un color diferent.

Durant el dia, es van formar 4 grups amb dones de diferents àmbits, en funció de les preferències sobre els temes a tractar. En primer lloc, es va realitzar una ronda general en tots els grups, en què es van debatre 3 qüestions: si hi ha un patró en les necessitats específiques de les dones supervivents de la violència de gènere, quin és el primer pas per sortir del cicle de la violència i si, individualment, les participants treballen amb un perfil específic de dones.

Un cop finalitzada la ronda general, es va tractar un tema diferent a cada taula, sobre el qual es van plantejar una sèrie de preguntes que els participants havien de respondre, sempre des de la seva experiència i opinió personal.

Un cop acabada la primera ronda específica, les relatores passaven a un altre grup, on es tractava el mateix tema que a la ronda anterior, però amb participants diferents.

Tant a la ronda general com a les dues rondes específiques, les paraules clau o frases importants que sorgien en la discussió s’escrivien en un cartell amb un color assignat a cada grup.

Al final de la ronda general i de les dues rondes específiques, es van posar en comú les conclusions i es va proposar un debat obert, amb l’objectiu de treure’n conclusions col·lectives.

Consulta algunes de les preguntes i conclusions en aquest àlbum:

#ACTIVproject CEPS BCN Hackathon 18FEB2022 questions

 

Conclusions

D’una banda, hi ha un problema clar en la manera com està construït el sistema. Es considera que els professionals que treballen amb les víctimes són els únics que tenen prou coneixements sobre polítiques i qüestions de gènere, cosa que fa que s’hagin d’encarregar de tots els temes que tenen a veure amb el gènere. La manca de professionals formats en matèria de gènere fa que els especialistes estiguin sobrecarregats de treball, cosa que fa impossible atendre totes les víctimes que necessiten els seus serveis. Per solucionar aquest problema, demanen més professionals formats, o una inversió econòmica més gran perquè noves persones puguin formar-se en temes de gènere.

D’altra banda, és important empoderar les víctimes i tornar-les la independència que els va ser arrabassada. Per això, les dones han de trobar la manera de mantenir-se, i la millor manera és que es formin en àrees específiques per poder treballar, cosa que ens porta al següent tema: les empreses no estan prou sensibilitzades. La majoria de les empreses només volen emprar les víctimes durant un temps determinat per obtenir beneficis econòmics, però no es preocupen prou per elles com per construir realment una relació laboral sana i duradora. Per això, és fonamental que les empreses i els ocupadors estiguin sensibilitzats i formats en temes de gènere i violència, perquè entenguin la situació per la qual han passat i segueixen passant aquestes persones.

Finalment, és important destacar que aquest tipus de violència afecta les dones de moltes maneres. La majoria de les polítiques se centren en la (re)inserció de les víctimes, però no tenen en compte els factors externs, com ara els problemes de salut mental o els fills. Els ocupadors i les empreses han de donar a les víctimes la flexibilitat que necessiten per recuperar-se i ordenar les seves vides, sense necessitat de seguir complint un horari de treball regular o haver d’afrontar-ne les conseqüències quan

 

 

Sessió de treball i reflexió per a persones expertes que treballen directament amb dones que han patit aquests tipus de violències.

Quan? Divendres, 18 de febrer del 2022, de 9:45 a 13:00 hores

On? Espai #Plantauno (Avda Fabregada, 22 planta 1. 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona – (acte presencial si la situació sanitària ho permet, sinó es farà online)

Assistència només amb inscripció prèvia aquí.

Es tracta d’un acte amb un nombre reduït de persones en format World Café, amb l’objectiu de fer xarxa i compartir la propia experiència amb altres persones i entitats. L’objectiu de la sessió es recollir experiències i extreure conclusions sobre la situació actual de la (re)inserció laboral de dones supervivientes de violència de gènere, debatre sobre els reptes que això comporta, i analitzar quins aspectes caldria millorar de cara al futur per que la (re)inserció laboral sigui efectiva. 

Aquesta acció és part del ACTIV Project, co-finançat pel programa ERASMUS+ de l’UE, on CEPS Projectes Socials és l’entitat sòcia i de contacte a Espanya, i l’acte s’organitza amb la col·laboració de LaGroc.

Seguim avançant amb el projecte ACTIV. Ja tenim publicat la guia en anglès i aviat en castellà.