#CARVEproject – Empreses contra la violència de gènere

L’objectiu principal d’aquest projecte era conscienciar i prevenir la violència de gènere comesa contra les dones a través d’una campanya europea integral liderada per empreses. A més, el projecte tenia com a objectiu abordar la violència masclista des del punt de vista del lloc de treball per trencar el tabú d’abordar la violència contra les dones des del lloc de treball.

Aquesta campanya de dos anys va començar al desembre de 2014 i va ser implementada per socis en cinc països (França, Espanya, Bèlgica, Grècia i Bulgària). Van utilitzar una metodologia d’investigació definida per expertes per tal de recopilar bones pràctiques a cada país. Posteriorment, els resultats es van compartir entre les parts interessades nacionals per tal d’identificar bones pràctiques que es van utilitzar per elaborar una guia europea. Aquesta guia reuneix les millors pràctiques per combatre la violència contra les dones i eines pràctiques per accions positives en el lloc de treball.

El projecte CARVE va ser cofinançat pel programa ERASMUS + de la Comissió Europea i gestionat per FACE, Pour la Solidarité, CSR Hellas, Social Accountability, CEPS Projectes Socials i el Centre d’Estudis de la Dona.

+ Info http://carve-daphne.eu/

#CARVEproject #ACTIVproject #Erasmusplus #GBV #DV