Guia que destaca les fites clau d’un camí reeixit de tornada a la feina

L’objectiu d’aquesta guia és definir un marc comú que inclogui els passos clau del procés de (re) ocupació de les dones que afronten la violència de gènere. Això hauria de permetre un acompanyament coordinat de les dones interessades en el seu camí de tornada a la feina.

Per tant, la investigació d’aquesta guia té com a objectiu:

  • Identificar els factors de risc i èxit del procés de suport, orientació i (re) integració socioprofessional de les dones que afronten la violència de gènere;
  • Subratllar i exemplificar aquests indicadors a través de pràctiques i testimonis model.

Per recopilar informació rellevant, els socis de el projecte ACTIV de Bèlgica, França, Romania i Espanya, han investigat en una primera fase els marcs legals específics de país i de la UE. En una segona fase, es recullen amb qüestionaris específics a cada país aportacions d’estructures d’orientació (per exemple, centres de formació, organismes de treball, etc.), estructures de suport (per exemple, refugis, associacions especialitzades, associacions d’assessorament, etc.), empreses i organitzacions que han implementat accions de suport a dones en situacions de violència de gènere.

Aquesta informació ajudarà a definir els indicadors d’èxit i de risc per a un camí reeixit de tornada a la feina per a les dones que surten de situacions de violència de gènere.