Recursos

Durant aquest projecte de dos anys, els socis crearan conjuntament un seguit de recursos, com:

  • una guia en la qual es destaquen els principals passos d’una reincorporació a la feina amb èxit per a les dones que han patit o pateixen una situació de violència de gènere.
  • una caixa d’eines d’aprenentatge per a les entitats implicades en el procés de reincorporació a la feina de les dones afectades.
  • un llibre blanc dirigit als responsables polítics, als responsables de les empreses i a totes les organitzacions que treballen en el tema, amb recomanacions per millorar el suport a les dones supervivents de la violència en el seu camí de tornada a la feina.
  • material de campanya de sensibilització sobre els reptes de la reinserció socioprofessional de les dones que pateixen o han patit violència de gènere.

Aquests recursos es publicaran aquí, i se’ls promou localment per cada soci al seu país i llengua local.