L’#ACTIVproject té com a principal objetiu la (re)integració socioprofessional de les dones enfrentades a la violència de gènere.

Per què?

Segons l’últim estudi de 2014 de l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA), 1 de cada 3 dones a la UE ha de fer front a la violència de gènere i més d’1 de cada 5 dones europees pateix violència de gènere. Una situació que clarament s’ha agreujat durant la pandèmia de Covid-19, ja què algunes dones estaven confinades amb el seu agressor.

Això fa veure encara més com el lloc de treball és sovint un dels pocs llocs segurs, i el paper positiu que poden exercir les empreses en el suport a les dones que fan front la violència de gènere.

Què i com?

L’objectiu de l’#ACTIVproject és ajudar les organitzacions d’ocupació, ONGs i empreses a treballar mà a mà a l’hora d’oferir un suport eficaç a les dones que han de fer front a la violència de gènere. A partir d’experiències passades, l’aliança observa la falta de col·laboració entre aquests diferents actors involucrats en la (re)integració socioprofessional de les dones enfrontades a aquest tipus de violència, que han de superar una sèrie d’obstacles durant el seu retorn a la feina.

Els socis de l’#ACTIVproject reuniran a diversos actors que probablement intervinguin en el camí de tornada a la feina de les dones. Els involucraran des del principi en el disseny de recursos. Amb una metodologia col·laborativa, aquests actors participaran en la construcció de les eines dedicades a la seva pròpia millora en el suport, orientació e integració que ofereixen a les dones interessades.

¿Qui, on i quan?

L’#ACTIVproject està cofinançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea, i reuneix 5 socis de el projecte de 4 països de la UE (Bèlgica, França, Romania i Espanya). Col·laboraran entre novembre de 2020 i desembre de 2022 per promoure l’intercanvi d’experiències, omplir buits i aprendre del que s’està fent per donar suport a les dones al nord, sud i est d’Europa.